Прислів’я та приказки про вовка

Вовк.

1. а) Аби вовк ситий і баран цілий (Фр., І, 2, 234);

б) Аби вовк ситий і коза ціла (Прип., 49);

в) Вовк ситий і вівця ціла (Ільк., 14; Закр., 148; Висл.,. 240);

г) Вовк ситий і коза ціла (Ном., 193; Укр. пр., 1963, 148);

д) Вовк ситий і коза ціла (Ном., 193; Укр. пр., 1963, 148);

е) Жеби вовк був ситий і баран цілий (Ільк., 33);

є) І вовк ситий, і кози цілі (Зін., 228; Ном., 193; Чуб., 289; Укр. пр., 1963, 380);

ж) І вовк ситий, і вівці цілі (Н. н., Вол.); …і баран цілий (Н. ск., 1964, 114);

з) Роби так, щоб і вовк був ситий, і баран цілий (Н. ск., 1964, 114); …щоб був вовк ситий і вівця ціла (ІМФЕ, 29-3,113, 31); …жеби і вівця була ціла, і вовк ситий (Н. ск., 1964, 114);

з)Так чини, жеби і вовк ситий, і баран цілий (Югас., 66);

и) Уміє так зробить, щоб і вовк ситий, і кози цілі (Н. ск., 1971, 155).— Рос.: Даль, 426; 665; біл.: Гр., 2, 454.

2. А по мені хоч вовк траву їж (Кулж., 13).

3. а) Бере вовк, та й вовка візьмуть (Укр. пр., 1955, 72; Вік живи, 13);

б) Вовк ловить, ловить, а потім і вовка вловлять (Зін., 217);

в)Вовк ловить, та й вовка як піймають! (Ном., 79; Укр. пр., 1936, 140);

г) Ловив вовк, ловив, а колись і вовка зловлять (Ільк., 50; Висл., 289; Фр., І, 2, 239);

д) Ловив вовк, зловлять і вовка (ІМФЕ, 14-3, 211, 215);

е) Ловить вовк, ловить вовк, а як вовка спіймають, то набереться лиха (ВНС, 13; Укр. пр., 1963, 149);

є) Ловить вовк, ловить, а як вовка спіймають — шкуру здеруть (Укр. пр., 1955, 72; 1963, 149); ж) Ловить вовк ягнята, але колись і вовка піймають (Ком., 14);

з) Носив вовк барана, понесли і барани вовка (ІМФЕ, 29-3, 154, 14);

и) Носив вовк козу, аж і вовка понесли (Ном., 79; Укр. пр., 1963,150);

і) Носив вовк — понесли вже й вовка (Шиш.-Іл., 55; Ном., 77; Фр., II, 2, 407; Укр. пр., 1936, 140);

ї) Носив вовк, понесуть і вовка (Фр., 11, 2, 456);

й) Носив вовк, та понесли й вовка (Н. ск., 1976, 66);

к) Носить вовк, носить, а колись і вовка понесуть (Висл., 313);

л) Тягне вовк, то й вовка колись потягнуть (Н. н., Черніг.).— Рос.: Даль, 74, 227, 618; Рибн., 121; біл.: Рапан., 35; Гр.,1,355.

4. Буває порою, що і вовк лежить горою (Н. н., Львів.).

5. Був вовк у сіті і перед сіттю (Ільк., 9; Закр., 145; Ном., 112; Фр., І, 2, 235; Укр. пр., 1963, 150).

6. а) Великій череді вовк не страшний (Зак. пр., 43);

б) Дружній череді вовк не страшний (Ном., 210; Укр. пр., 1936, 107; 1955, 69; Вік живи, 13).— Рос.: Даль, 241.

7. а) Викликав вовка з лісу (Фр., І, 2, 235);

б) Не виводи вовка з лісу (Ном., 114; Фр., І, 2, 240);

в) Не викликуй вовка з лісу (Ном., 84);

г) Вовка не треба кликати з лісу, він сам прийде (Фр., І, 2, 295);

д) Не визивай вовка з лісу (Укр. пр., 1963, 147).— Біл.: Рапан., 244.

8. Витягни вовкові й зуби, то він апетит не згубить (Прип., 145).

9. Виють теє вже й вовки в лісі (Укр. пр., 1963, 147).

10. а) Віділлються вовкові овечі слізки (Бат., 22); …овечі сльози (II. ск., 1971, 75);

б) Вовка побили баранії сльози (Зін., 218);

в)Одізвуться вовкові коров’ячі слізки (Ном., 79);

г) Оділлються вовкові кобилячі слізки (Укр. пр., 1955, 73; 1963, 149; ІМФЕ, 1-5, 461, 58);

д) Побили вовка баранії сльози (Зін., 242; Ном., 79; Укр. пр., 1963, 150); …баранячі сльози (ІМФЕ, 29-3, 140, 54).— Рос.: Снег., 313; Даль, 231; Рибн., 140; Жуков, 328; біл.: Рапан., 20.

11. Відогнав вовка від дверей (Прип., 73).

12. Він десь у вовчій школі був (Фр., 1, 2, 243).

13. В кого серце вовче, той їсть, кого схоче (Укр. пр., 1936, 278; Укр. пр., 1963, 146).

14. а) Вовка в кошару не впускай (Прип., 231);

б) Вовка між вівці не пускай (Прип., 49).

15. Вовка голод з ліса гонить (Фр., 1, 2, 235; Прип.,49).

16. Вовка за вухо не втримати (Ном., 202; Укр. пр.,1963, 147);…не втримаєш (ІМФЕ, 29-3, 141, 53).

17. Вовка лають, а вовк ситіє (Укр. пр., 1963, 148).

18. Вовка не треба вчити, як свиню різати (Фр., І, 2,235; Прип.,50).

19. Вовка ноги годують (Зін., 217; Ном., 139; Шиш.-Іл., 16; Фр.,І,2, 236; Укр. пр., 1936, 112; Н. ск., 1971, 90).—Рос.: Даль, 724; Жуков, 83; біл.: Рапан., 188.

20. а) Вовка пастухом поставили;

б) Вовк пе пастух, а свиня — не огородник (Н. н., Черніг.);

в) Просився вовк у пастухи, а свиня в городники (Укр. пр., 1955, 156; ІМФЕ, 14-3, 386, 516).— Рос.: Даль, 580, 724.

21. а) Вовк в овечій шкурі (Н. н., Черніг.);

б) Вовка пізнати і в овечій шкурі (Зак. пр., 10);

в) Пізнати вовка хоч у баранячій шкурі (Закр., 196; Ном., 142; Фр., І, 2, 241; Укр. пр., 1955, 160; 1963, 140);

г)Вовк прийшов в овечій шкурі (Укр. пр., 1955, 155; 1963, 150);

д)Прийшов вовк у вовчій шкурі (Н. ск., 1964, 110);

е) І в баранячій скірі вовка нізнати (Фр., III, 1,108);

є) Сховався вовк в овечій шкурі (Н. н., Київщ.;

ж) То ще вовк в овечій скірі (Фр., III, 2, 407);

і) Стережися вовка в овечій шкурі (ІМФЕ, 14-3, 211, 134).— Рос.: Даль, 50; 660; Рибн., 78.

22. а) Вовка боятися — в ліс не йти (ІМФЕ, 1-6, 616, 189); …та в ліс не йти (Ільк., 9; Закр., 145; Фр., І, 1, 114; Вік живи, 17); …то і в ліс не йти і без грибів бути (Н. н., Льв.);

б) Боявшися вовка, в лісі не бувать (Зін., 216);

в) Вовка боятися — в ліс не ходити (Ном., 82; Укр. пр., 1963, 290; Н. ск., 1971, 110);

г) Вовків боятися — в ліс не ходити (Ном., 82; Білоц., 29; Укр. пр., 1955, 215);

д) Вовка сі бояти — в ліс не йти (Фр., І, 2, 235; Н. ск., 1976, 62);

е) Як вовка бояться, так і в ліс не йти (Скр., 138);

є) Як в ліс не йти, то й вовка пе бояться (Ном., 83).— Рос.: Снег., 36; Даль, 269; Рибн., 119; Жуков, 84; біл.: Нос., 8; Рапан., 188; Гр., 2, 297.

23. Вовка стерегти — наготові треба бути (Укр. пр., 1936, 278).

24. а) Вовка треба оженити (Ільк., 14; Закр., 188; Ном., 200);

б)Не треба вовка бити, треба го оженити (Фр., І, 2, 241).

25. Вовка пустили в обору, а козла — в огород (Укр. пр., 1963, 148).

26. а) Вовка все в ліс тягне (Н. ск., 1976, 40);

б) Вовка як не годуй, а він усе в ліс дивиться (Ільк., 14; Фр., І, 2, 236; Укр. пр., 1936, 278; 1955, 157; Н. ск., 1971, 156);

в) Скільки вовка не годуй, а він у ліс дивиться (Ном., 59; Укр. пр., 1936, 278);

г) Як вовка не годуй, а він все в ліс дивиться (Вік живи, 31);

д) Вовча натура в ліс тягне (Ном., 59; Укр. пр., 1936, 170; 1963, 146);

е) Вовк все лем до ліса позирає (Н. ск., 1964, 99);

є) Натура тягне все вовка до ліса (ІМФЕ, 29-3, 116, 19);

ж) Натура вовка тягне до ліса, а музиканта до корчми (ІМФЕ, 14-3, 211, 201);

з) Вовка все щось до ліса тягне (Фр., І, 2, 235).— Рос.: Симоні, 115; Снег., 251; Даль, 723; Рибн., 88; біл.: Нос., 14; Рапан., 188; Гр., 2, 266.

27. а) Вовка в плуг, а він глядить у луг (Зін., 217); …а він сам у луг (Гатцук, 331); …а він до чорта в луг (Закр., 148; Висл., 240; Фр., І, 2, 235; ІМФЕ, 29-3, 139, 47);

б) Вовка запряжи в плуг, а вій дивиться в луг (Укр. пр., 1963, 146);

в) Вовка до плугу, а він круть до лугу (Укр. пр., 1936, 170; ІМФЕ, 1-5, 463, 20);

г) Ти його тягни до плуга, а він дивиться до луга (Мал., 209);

д) Ти вовка в плуг, а він до біса в луг (Скр., 244);

е) Ти його в плуг, а воно тобі в луг (Шиш.-Іл., 73);

є) Не запрягай вовка в плуг, бо втече в луг (Аг. Кр.,23).— Рос.: Симоні, 115; Снег., 164; Даль, 723; біл.: Рапан., 21.

28. а) Вовк і лічене бере (Зін., 217; Закр., 148; Ном., 217; Укр. пр., 1936, 139; Н. ск., 1971, 135);

б) Бере вовк і лічені вівці (Скр.,43) ;

в) Вовк і лічені вівці бере (Ільк., 14; Закр., 149; Висл., 240);

г)Вовк і раховані вівці бере (ІМФЕ, 29-3, 145, 22);

д) І ліченого вовк бере (Чуб., 239); е) І пораховану вівцю вовк бере (Фр., III, 2, 404); …вовк їсть (Фр., І, 1, 199; Укр. пр., 1963, 147);

є) Котру вівцю вовк назначив, тоту мусить і з’їсти (Фр., І, 1, 199); ж) Краде вовк і лічену вівцю (ІМФЕ, 1-5, 385, 17);

з) Раховані вівці вовк бере (Фр., III, 1, 8; Прип., 275);

и) Що вовк назначив, то його (Фр., І,2,242);

і) Що вовк здибле, то мусить із’їсти (Фр., 1, 2, 242).— Рос.: Даль, 161; Рибн., 158; біл.: Рапан., 215; Гр:, 1, 62.

29. а) Вовк вовка в яму не втрутить (Фр., 1, 2, 236; ІМФЕ, 29-3,118, 15);

б) Вовк вовка ніде ще не з’їв (Н. н., Вол.);

в) Вовк вовку хвоста не роздавить (Н. н., Сумщ.).— Біл.: Гр., 1, 344.

30. а) Вовк зміняє шкуру, але ніколи свою натуру (ІМФЕ, 29-3,114, 113);

б) Вовк ліниться, але не зміниться (Фр., 111, 2, 539);

в)Вовк линяє, а вдачі не міняє (Н. ск., 1971, 156);

г) Вовк сі лінить, але натури не змінить (Фр., І, 2, 236; Прип., 50);

д) Вовк шерсть міняв, но не природу покидає (Висл., 240).

31. Вовк знає, що їсти має (Фр., І, 2, 236; Прип., 50).

32. Вовк лисиці не рідня, та повадка одна (Укр. пр., 1955, 156; 1963, 150).

33. Вовк і з лісу вівці бере (Фр., І, 2, 236).

34. а) Вовк не боїться пса, тільки не хоче його голос чути (Зак. пр., 10);

б) Вовк собаки не боїться, але не любить, як він гавкає (Укр. пр., 1963,150; ІМФЕ, 14-3, 211, 239);

в) Не боїться вовк соба¬ки, але його зв’яки (Ном., 140).— Біл.: Нос., 15; Гр., 2, 298.

35. а) Вовк не такий лихий, як страшний (Ном., 82; Фр., І, 2, 236; Укр. пр., 1963, 147);

б) Вовк не такий недобрий, як страшний (Чуб., 239).

36. а) Вовкові барана з горла не видереш (Ільк., 14; Закр., 148; Ном., 94; Фр., І, 2, 236; Укр. пр., 1936, 254; 1963, 147);

б) Вовкові порося з горла, а котові мишу з зубів не видреш (Фр., І, 2, 236);

в)Не видреш, як вовкові з горла (Фр., І, 2, 241).

37. Вовчок за козу «чок-чок», а вовченята — за козенята (ІМФЕ, 14-3, 211, 32).

38. Вовки його з’їли (Укр. пр., 1963,147).

39. Вовком зайця не доженеш (Там же).

40. а) Вовком не орати (Ном., 102; Укр. пр., 1963,147);

б) Вовком орати не будеш (Фр., III, 2, 407);

в) Не научиш вовка орати (Висл., 307; Фр., І, 2, 240);

г) Остання річ вовком орать (Ном., 102; Укр. пр., 1936, 452);

д) Тяжко вовком орати (Висл., 344; Фр., III, 1,231).— Біл.: Гр., 2, 481.

41. Вовк старий не лізе до ями (Ільк., 14; Закр., 148; Фр., 1, 2,237).

42. а) Вовк по-вовчому й думає (Вік живи, 26);

б) Вовк, то вовче й думає (Ном., 50; Укр. пр., 1963, 146);

в) Вовк вовчу думку має (Ном., 59).

43. Вовк сливи поїв, а Гапон вусом моргає (Зін., 213; Ном., 136).

44. Вовк старіє, але не добріє (Висл., 240; Фр., 1, 2, 237; Прип., -50).— Див. лис.

45. Вовку дай тільки лапу покласти на санки, то він і сам ува¬литься (Н. н., Житом.).— Біл.: Гр., 1, 282.

46. а) Вовча думка, а лисячий хвіст (Укр. пр., 1936, 266; 1955, 156; 1963, 366);

б) Вовчий рот, лисячий хвіст;

в) Як не вовчий зуб, то лисячий хвіст (Н. н., Сумщ );

г) Має вовчий рот, а лисячий хвіст (Н. НІ, Вол.).— Рос.: Жуков, 273; біл.: Рапан., 26; Гр., 2, 234.

47. Вовчу думку має (Укр. пр., 1955, 156).

48. а) Вовче м’ясо і собача підлива (Білоц., 24);

б) Вовче м’ясо з лисячою підливою (Укр. пр., 1936, 150);

в) До вовчого м’ясива собача підлива (Укр. пр., 1963,150).

49. а) Впустив вовка в кошару, щоб розігнав отару (Прип., 150);

б)Впустив вовка до стайні (Фр., І, 2, 273);

в) Впустив вовка до обори (Фр., І, 2, 237).

50. Всі на вовка йдуть, а близько не підступають (Укр. пр., 1936,236).

51. Говорили на вовка, але й за вовком щось треба сказать (Укр. пр., 1963, 148).— Див. 2, говорити.

52. Годуй вовка, аби ті з’їв (Фр., І, 2, 237).

53. Де вовком коли хто доробився (Фр., І, 2, 238).

54. Де не став вовчої шкури, настав лиса (Укр. пр., 1963, 150).

55. а) Е, ти ще не бачив смаленого вовка (Ном., 71);

б) Спіймав смаленого вовка (Укр. пр., 1955, 233).

56. Ет взяв! Як вовк вівцю! (Укр. пр., 1963, 149).

57. Заклав до воза вовк кобилу та залишив лишень гриву (Фр.,І,2, 238).

58. а) Замкнув вовка межи вівці (Ільк., 35; Закр., 164; Ном., 146; Фр., 1, 2, 238; Укр. пр., 1963, 148; ІМФЕ, 1-5, 461, 94);

б) Лихо вовкові — зачинили його між вівці (Укр. пр., 1961, 274; Н. ск., 1971, 157);

в) Замкнув вовка межи вівці — нехай тюрму знав (Укр. пр., 1936, 306; 1963, 148; Н. ск., 1971, 183);

г) Пусти вовка до овець (Н. н., Вол.).— Біл.: Гр., 2, 370.

59. За морем вовк три гроші, та руб перевозу (Літ. г., 1961,7.У11).

60. Затим яовк не линяє, що в кошару часто никає (Шиш.-Іл., 25; Ном., 139; Укр. пр., 1963, 146).

61. а) 3 вовка кепський пастух, а з п’яниці — війт (Фр., І, 2,238);

б) 3 вовка пастуха не буде (ІМФЕ, 14-3, 211, 182).

62. З вовком до паю не ставай (Фр., 1, 2, 238).

63. а) 3 вовком дружи, а камінь за пазухою держи (Н. Черніг.);

б) Дружба з вовком вилазить боком (Н. н., Ів.-Фр.).

64. а) Або з вовками жити і по вовчому вити, або з’їденим бути (Перем., 1857, 31);

б) 3 вовками жити — по-вовчому вити (Скр., 85);

в)3 вовком жити — по вовчому вити (Фр., III, 2, 407);

г) 3 вовками і вити по-вовчому (Скр., 214);

д) 3 вовками по-вовчи вий (Укр. пр., 1963, 150);

е) 3 вовками мусиш по-вовчому вити (Закр., 167);

є) 3 вовком жити — вовком бути (Фр., І, 2, 238);

ж) Між вовками по-вовчи й вий (Ільк., 76; Ном., 114; Літ. г., 1961, 8.ХІІ);

з) Хто хоче з вовками жити, мусить з ними вити (Н. ск., 1964, 232).— Рос.: Снег.. 221; Даль, 405; 831; Рибн., 158; Жуков, 357; біл.: Рапан., 219; Гр., 2, 467.

65. З’їв вовк кобилу, най з’їсть і лоша (Фр., І, 2, 238).— Див. кінь; 3, чорт, біс.

66. Зна вовк, де кобила, а де лисиця (Ном., 111).

67. І вовк на волі, та вив доволі (Ном., 29).— Див. З воля.

68. І вовк свої вовченята любить (Фр., І, 2, 239).

69. Ізнехотя з’їв вовк порося (Ільк., 39; Ном., 98; Фр., І, 2, 239; Укр. пр., 1936, 247; Н. ск., 1971,137).

70. а) І небоя вовки з’їли (Фр., 111, 2, 497; Прип., 50);

б) І небоя вовки їдять (Укр. пр., 1963,147).

71. їж, вовче, чужу кобилу, та моїх овець не руш (Укр. пр., 1955, 245; 1963, 457).-Рос.: Даль, 613.

72. Й на вовка буває принагідна (Зак. пр., 12).

73. Кажуть на вовка — гладкий, а він тиждень не їв (Укр. пр.,1963,148).

74. Кликав вовк козу в гості, але та йти не хоче (Укр. пр., 1955, 156; 1963,149).

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.