Прислів’я та приказки про рослини

Зілля.

1. 6 зілля на всяку слабість, тільки на смерть нема (Прип., 139).

2. І межи хоптою росте красне зілля (Фр., III, 1, 279).

3. Не кожне зілля пахне (Прип., 139).

4. Того зілля досить і по каміннях (Н. ск., 1964, 217).

Рожа.

1. Буває, що і на полі рожа виростає (Ном., 281).

2. а) В кожній троянді є колючки (Літ. г., 1961, 10.Х);

б) Нема рожі без терня (II. ск., 1964, 83);

в) Рози без колючок не буває (Укр. пр., 1955,261).

3. І межи жаливою рожа росте гожа (Висл.. 243; Фр., II, 1, 94).

4. Посій рожу, постав сторожу (Укр. пр., 1963, 371).

5. а) Рожа і в терню гожа (Фр., I ll, 1, 34; Укр. пр., 1955, 261;II. ск., 1971, 115);

б) Рожа і межи кропивою гожа (Фр., I ll, 1, 34);

в) Рожа і межи кропивою рожею зістане (Фр., I ll, 1, 34; Укр. пр.,1963, 467).

6. Рожа червона та й та блідне (Укр. пр., 1955, 146; Н. ск., 1971,116); …да і тая блідне (Шиш.-Іл., 65; Ном., 104; ІМФЕ, 1-5, 461,143).

Цвіт, цвісти, квітка.

1. а) Аби цвіт, а ягідки будуть (Ном., 95; Укр. пр., 1936, 291;1955,104; 1963, 256);

б) Єще то цвіт, а ягоди будуть (Зін., 223; Ном.,69);

в) Се тілько цвіт, а ягідок пождіть (Фр., III, 1, 289);

г) Се ще тільки цвіт, а ягід піт (Укр. пр., 1953, 256);

д) Се ще тільки цвіт, а ягоди будуть (Ном., 69; Укр. пр., 1955, 269);

е) То тільки цвіток, а впереді ягідки (Чуб., 232);

є) То були тільки квіточки: підожди — побачиш і ягідки (Укр. пр., 1936, 431);

ж) Це були тільки цвіточки, тепер підуть ягідки (Н. н., Сумщ.).— Рос.: Снег., 396; Даль, 294;Жуков, 516; біл.: Ляцький, 8; Рапан., 79; Гр., 2, 489.

2. Гарний цвіт не буде довго стояти при дорозі (Н. ск., 1964,211).

3. а) Де цвіт, там мід (Фр., I ll, 1, 288; Прип., 156);

б) Де цвіток, там і медок (Зак. пр.,117; Укр. пр., 1963, 256).— Рос.: Даль,181; біл.: Рапан., 79; Гр., 1, 144.

4. а) Єсть того цвіту по всему світу (Зін., 223);

б) Є того цвіту по цілім світі (Висл., 263; Фр. І, 1, 289).

5. а) Єдин цвіт не робить вінка (Ном., 102; Фр., I ll, 1, 288; Укр.пр., 1936, 108; 1955, 178);

б) Одна квітка не зробить вінка (Прип.,156);в) Один цвіт не робить весни (Укр. пр., 1955,178).

6. З однієї квітки бере яд змія, а бджола — мед (Н. н., Черк.).

7. Кожен цвіт має свій запах (Прип., 156).

8. Квітки колючі найбільш живучі (Н. н., Ров.).

9. Коли багато цвіте, мало достигав (Зак. пр., 47).

10. Мальовані квіти не дають запаху (Н. ск., 1964, 189).

11. а) На добрий цвіт бджола летить (Фр., I ll, 1, 289);

б) На свіжий цвіт бджола сідає, а зів’ялий обминає (Укр. пр., 1955, 146;1963, 539; ІМФЕ, 29-3, 126, 27);

в) На красний цвіток і бджілка летить (II. н., Сумщ.).— Рос.: Снег., 243; Даль, 177.

12. Не з кожного цвіточка ягідочка (Укр. пр., 1936, 312; 1955, 105; 1963, 256).

13. Не раз з кропивою і красний цвіт зривають (Висл., 308; Фр.,III, 1, 289; Укр. пр., 1955, 261).

14. Хіба би не цвіла, аби не родила (Фр., I ll, 1, 288).

15. Цвіт доки цвіте, доти й очі милує (Сл. Черк., 24).

16. Цвіти збирають, не вибирають (Фр., III, 1, 288).

Ягоди.

1. а) Збирай по ягідці — набереш козубку (Н. н., Киівщ.);

б) Збиравши по ягідці, буде козубок (Висл., 267).

2. З одної ягоди немає вигоди (Висл., 267).

3. Коли мука, торбу в руки та по ягоди (Ном., 48).

4. Кущі малинові, а ягоди тернові (ІМФЕ, 14-3, 211, 32).

5. а) Нашого то поля ягода (Висл., 301);

б) Не нашого поля ягода (Зін., 239; Ном., 182; Укр. пр., 1936, 262);

в) О, широкого поля ягода! Нам перівпя (Укр. пр., 1963, 616).— Рос.: Даль, 479.

6. Ягоди тоді збирають, коли достигають (Зак. пр., 52).

Будяки.

Хто вліз у будяки — хоч би й не радий, то в їх убереться ( Ном.,116; Укр. пр., 1936, 399; 1963, 705).

Волошки.

Де волошки, там хліба трошки (Н. н., Вол.).— Біл.: Гр., 1, 117.Дресен. Зародив дресен — не буде кросен ( Н. н., Вол.).— Біл.: Гр. 1, 117.

Кропива.

1. а) Буде і на кропиву мороз (Н. н., Вол.).— Біл.: Гр. 1, 342;

б) І на жалку кропиву мороз буває (Зін., 224; Ном., 74; Укр. пр.,1963, 340); в) На кропиву колючу і мороз тріскучий (Н. нЧерк.).

2. Жалить, як кропива, а колеться, як їжак (Укр. пр., 1963, И40;П. ск., 1971, 174).

3. а) Часом і між кропивою росте кійло (Ільк., 106; Висл., 351;Укр. пр., 1963, 601);

б) Часом і між кропивою лілія росте (ІМФЕ,14-3, 211, 32).

4. а) Якби на кропиву не мороз, вона б усіх людей пожалила (Ном., 74; Укр. пр., 1961, 255); …вона б ще людей жалила (Укр. пр.,1963, 340); …вона б іще жалила (Н. ск., 1971, 173); …то б вона людей попекла (Ном., 74).— Рос.: Даль, 130, 215, 843, 851; Рибн., 79; біл.:Рапан., 12; Гр., 1, 342.

Кукіль.

Кукіль — то польового дідька робота (Укр. пр., 1963, 249).

М’ята.

Була м’ята та пом’ята (ІМФЕ, 1-5, 461, 54).

Осот.

1. Вчасно не виполеш — осот потім пе вибереш (Укр. пр., 1969.257).

2. Пусти осот в огород — огірків не буде (Укр. пр., 1955, 106;Укр. пр., 1963, 257).

Полин.

1. Барвінок на вінок, а полин на віник (Літ. г., 1961, 19.XII).

2. І полин ліком стає (Прип., 184).

Стебло.

1. Стебло стебла кличе (Ном., 198; Укр. пр., 1963, 252; ІМФЕ, 1-5,462, 74).

2. Стеблечко до стеблечка — нехай буде гречка ( ІМФЕ, 29-3,125, 31).

Стерня.

1. По стерні не пройдеш, ноги не поколовши (Н. н., Ів.-Фр.).

2. Стерня добра, а сядь на ній, то й коле ( Ком., 26; Укр. пр., 1936,268).

Трава.

1. а) Без роси і трава не росте;

б) Без кореня і трава не росте (Зак. пр., 53).— Рос.: Даль, 905; Рибн., 96.

2. Будь собі чий хоч, а мої трави не толоч (Фр., І, 1, 132).

3. Вже і місце по нім травою поросло (Прип., 332).

4. а) Добра трава, але не для нашого коня (Скр., 124);

б) Хоч буйна трава, та не для мого вола (Прип., 332).

5. Де люди ходять, там трава «не росте (Ільк., 25; Ном., 139;Висл., 246; Укр. пр., 1963, 593);

б) Де ступить ногою, там трава не росте (Н. н., Вол.).— Рос.: Даль, 132.

6. Доки цвіте трава, то ще зими нема (Н. н., Ів.-Фр.).

7. а) Зі злої трави лихе сіно (Укр. пр., 1936, 272; 1963, 593);

б) Зо злої трави не буде доброго сіна (Ільк., 38; Ном., 138; Висл.,269; ІМФЕ, 1-5, 461, 148);3 поганої трави не буде доброго сіна (Н. ск., 1971,148).

8. Коби до зеленої трави дочекатися (Прип., 332).

9. а) На битім шляху трава не росте (Ном., 75; Укр. пр., 1955,286; 1963, 247);

б) На битій дорозі трава не росте (Ном., 75;Укр. пр., 1936, 448; Прип., 109);

в) На ледачій землі і трава не росте (Ном., 166; Укр. пр., 1936, 220).— Рос.: Рибн., 97; біл.: Рапан.,224.

10. Не хвалися травою, а хвалися сіном (Н. н., Вол.).— Біл.: Гр.,1,133.

11. а) Перестояна трава ні сіно, ні солома (Н. н., Вол.);

б) Перестояна трава — ні сіно, ні труха (Н. н., Черк.).— Біл.: Гр., 1, 132.

12. Прийде пора — виросте трава (Н. н., Вол.).— Біл.: Гр., 1,129 .

13. Рости псу трава, коли мого коня нема (Чуб., 263); …коли кобила здохла (Ном., 191; Укр. пр., 1963,18).— Див. собака.

14. Трава в лист, а хлопці в свист (ІМФЕ, 14-3, 282, 32).

15. Трава п’є росу (Н. н., Київщ.).

16. Хоч буйна трава, та не для мого вола (Прип., 332).

17. Яка трава, таке й сіно (Укр. пр., 1955, 104; 1963, 593).

Льон брати.

1. Брала дівка льон та й забула пов’язати (Укр. пр., 1963, 448).

2. Льон не косять, не жнуть, а рвуть (Н. н., Черк.).

3. Осот та лобода — для льону біда (Н. н., Вол.).

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.