Прислів’я та приказки про воду

Вода.

1. Ані в студеній воді не вмиєшся (Фр., І, 2, 243).

2. а) Ані за холодну воду (Кулж., 131); б) За холодну воду не візьметься (Ном., 213; ІНиш.-Іл., 28).

3. Ані священною водою не відхрестишся (Ільк., 5).

4. а) Без води й борщу не звариш (Фр., І, 1, 244; Прип., 5 1 ); б) Без води каші не звариш (ІМФЕ, 14-3, 282, 32).

5. Без води і не туди, і не сюди (Н. н., Черніг.).

6. а) Блаженна вода, не мутяща ума (Ільк., 6; Закр., 143; Ном., 224; Фр., II, 2, 244; Прип., 5 1); б) Вода ума не мутить та й голови

не смутить (Фр., І, 2, 246; Прип., 51).

7. Ваша вода мокра, ще й зимна (Прип., 51).

8. а) В воді стоїть, а пити кричить (Фр., І, 2, 244; Прип., 5 1); б) У воді стоїть, а води просить (ІІом., 128; Ком., 79; Укр. пр., 1963,

446); в) По воді ходить і пити просить (Укр. пр., 1936, 214; 1955 , 197; ІМФЕ, 14-3, 211, 156).

9. Вивели його па чисту воду (Зак. пр., 57).

10. Від великої води надійся шкоди (Фр., І, 2, 245; Прип. 5 1 ). — Біл.: Гр., 1, 57.

11. Він, як вода, скрізь просочиться (Н. н., Черк.).

12. Bin ані в воді не втоне, ані в огні не згорить (Фр., І, 2, 290).

13. Він без кінця воду варить (Н. ск., 1971, 139).

14. Він із води сухим вийде (Фр., Н І, 1, 189).

15. а) В ложці води би мене втопив (Фр., І, 2, 245); б) Він такий, що й у ложці води втопить (Сл. Черк., 4).

16. Він і на холодну воду дує (Фр., І, 2, 245).

17. Вій товче воду в ступі (ІМФЕ, 14-3, 211 , 137).— Див. ступа.

18. а) Він у десятьох водах митий (Фр., 1, 2, 245); б) В сімох подах руки миє ( Фр., Il l , 1, 100); в) Того і в сімох водах не обмиєш

( Фр., III, 1 ,1 0 0 ; Прип., 304).

19. а) Вода греблю рве (Укр. пр., 1 936,1 80);б) Сильна вода греб­лю рве (Укр. пр., 1936,180).

20. Вода без плати біжить (Ном., 203; Укр. пр., 1963, 85).

21. Вода би му ся на голові встояла (Фр., І, 2, 245).

22. Вода в решеті не встоїться (Ільк., 14; Ном., 55; Фр., І, 2, 245; Укр. пр., 1936, 230; 1963, 482).

23. В решеті води не наносиш (II. ск., 1964, 141).

24. Вода все криє, а береги риє (Укр. пр., 1963, 243); …а береги миє ( Н . н., Черк.).

25. Вода все сполоще, крім лихого слова (ІМФЕ, 1-5, 462, 108 ).— Див. 2, слово.

26. а) Вода в одного бере, а другому дає (Чуб., 240; Фр., І, 2, 245); б) Вода одному забирає, а другому лишає (Прип., 5 1 ).— Біл.:

Гр., 1, 57.

27. Вода на мій млин (Фр., І, 2, 246).

28. Вода — наша мама (Алекс., 14).

29. Вода — не нива, ні ореш, пі сієш, а не голий ходиш (ІМФЕ, 29-3, 121, 22).

30. Вода, що скоро збігає, отрути не лишає (Прип., 237).

31. Вода — не кума (Н. ск., 1971,132).

32. Вода дністрова над усі здорова (Прип., 51).

33. Води хоч топитись, та нема де напитись (Укр. пр., 1955, 33).

34. Водою млин стоїть, та од води погибає (Укр. пр., 1 93 6,1 4 3).— Рос.: Даль, 922; біл.: Гр., 1, 57.

35. Води, хоч мийся, ліса хоч бийся, а хліба, хоч плач (Прип., 5 2 ) .’

36. Водою воду не загатиш (Н. ск., 1971, 132).

37. В океані води не зміряєш (Н. н., Закарп.).

38. Вчорашньої води не догониш (Фр., І, 2, 246).

39. а) Води не сколотити (Бат., 2 4 ); б) І водою не замутить (Ном., 285; Укр. пр., 1963, 329).— Рос.: Даль, 252.

40. а) Водою не розлити (Сл. ід., 6 0); б) Вони між собою нероз­лий вода (Н. н., Ів.-Фр.).

41. Всього не переймеш, що водою пливе (Чуб., 250).— Див. 2, пливти.

42. а) В глибокій воді велика риба (Фр., І, 2, 244); б) Чим глиб­ша вода, тим більша риба (Фр., І, 2, 340; Прип., 6 7); в) У малій

воді малі риби (Н. ск., 1964, 279).

43. а) Глибока вода не каламутиться (Н. ск., 1971, 101); б) Гли­бока вода — видима смерть (Фр., І, 2, 239); в) Глибока вода тихо

пливе (Фр., І, 2 , 339; Прип., 6 7 ).— Біл.: Гр., 1, 57.

44. Глянь у воду та на свою вроду (Фр., І, 2, 246; Прип., 52).

45. Де вода, там і верба (Гатцук, 3 3 ).— Див. верба.

46. Де вода, там і біда (Укр. пр., 1963, 2 44).— Див. З, біда.

47. За водою підеш, то й не вернешся (ІІом., 253; Укр. пр., 1963,756).

48. Звернув воду до свого городу (Укр. пр., 1963, 428).

49. З брудної води ще ніхто чистим не вийшов (Прип., 52).

50. а) І вода як на місці стоїть, то засмерджується (Прип., 52).

51. а) Коло води ходячи, умочишся (Зіп., 230); б) Коло води ходивши, не можна, щоб не замочиться (Ном., 116; Кулж., 19; ІМ ФЕ ,

1-5, 468, 7 ) ; в) Коло води намочишся, коло добра наживешся (Н. н.,Вол.);г) Хто лізе до води, той має мокрі поли (Фр., І, 2, 250).-— Біл.: Гр., 1, 347.

52. а) Куди водиця тече, там травиця росте (Зак. пр., 5 4); б) Зе­лена трава — недалеко вода (Н. н., Сумщ.) .— Рос.: Даль, 938.

53. Мала вода — великий шум (Фр., 1, 2, 247).

54. Не в кожній воді мило розпуститься (Висл., 303; Фр., 1, 2, 248; Укр. пр., 1963, 290).

55. Не виливай каламутну воду, доки чисту не найдеш (Н. ск., 1 96 4,71 ).

56. а) Не вір воді, бо втопишся (Фр., І, 2, 248); б) Не спитавши броду, не сунься у воду (ІМФЕ, 1-5, 461, 2 13 ).— Див. 2, обережний (питати броду).

57. Не мав що робити, пішов воду гатити (Фр., І, 2, 249).

58. Не ходи у воду за птицею, а в ліс за рибою (ІМФЕ, 1-6, 616, 119).

59. Прийшло з води, пішло з водою (Фр., І, 2, 249).

60. Припав до води, як муха до меду (Укр. пр., 1963 , 756).

61. Пролиту воду назад не збереш (Сл. Черк., 17).

62. а) Проти води пливе (Зін., 241; Ном., 2 4 ); б) Тяжко плисти проти води (Ном., 42; Фр., /, 2, 553; Укр. пр., 1963, 336); в) Против води кепсько плисти (Фр., III, 2, 407) .— Біл.: Hoc., 141; Рапан., 17; Гр., 1, б) Стояча вода — калюжа (Н. н., Віннич.); в) Стоячій воді і риба не рада (Зак. пр., 8 2).— Рос.: Снег., 386; Даль, 277.

63. а) Тиха вода береги рве (ІМФЕ, 1-7, 7 0 2 ,1 8 5 ); б) Бистра вода надійде та й перейде, а тиха мулить та й мулить (Фр., Il l, 2 , 408); в) Тиха вода з берегів виходить; г) Тиха вода високі береги підми­ває (Н. н., Черніг.); д) Тиха вода береги миє (Зак. пр., 91; ІМФЕ, 14-3, 211, 178); е) Тиха вода рве береги і нищить луги (ІМФЕ, 29-3, 124, 2 5 ); є) Тиха вода береги миє, а бистра скоро перебігне (Югас., 5 3 ); ж) Тиха вода береги ломить (Ном, 6 0 ); з) Тиха вода береги ломить, а бистра тамує (Ном., 60; Укр. пр., 1963, 329); и) Тиха вода береги лупає (Фр., Н І, 1, 209; Н. н., Хм.); і) Тиха вода береги лупає, а бистра йде та й перейде (Фр., 1, 2, 249 ); ї) Тиха вода береги ло­мить, а як шумить — перебіжить (Фр., Н І, 2, 408); й) Тиха вода береги мулить, а бистра пробігає (ІМФЕ, 14-3, 211, 134); к) Тиха вода греблю рве (Ном., 60; Фр., 1, 2, 249; Укр. пр., 1955, 152; Н. ск., 1971, 141); …греблі рве (Укр. пр., 1963, 329); л) Тиха вода людей топить (Н. ск., 1964, 6 9); м) Тиха вода людей топить, а бурна тільки лякає (Ном., 16; Укр. пр., 1936, 17; Н. ск., 1971 , 141); н) Тиха во­да — глибока (Фр., Il l , 1, 208; Укр. пр., 1955, 211); о) Тиха вода найглибша (ІМФЕ, 1-5, 717, 125).— Рос.: Снег,, 397; Даль, 663; Жу-ков, 455; біл.: Рапан., 213; Гр., 2, 300.

64. Тут така вода, що в ній дна нема (Фр., 1, 2, 250).

65. У каламутній воді рибу ловлять (Сл. Черк., 4).

66. а) Чиста вода, як сльоза (Фр., І, 2, 246); б) До чистої води олива не пристане (Ком., 14; Укр. пр., 1963, 527); в) Хто хоче чистої иоди, нехай іде до джерела пити (Прип,, 5 2 ).— Див. 2, тонути.

67. Човен човном, а байдак байдаком по єдній воді правлять (Ном., 154).

68. а) Чий берег, того й вода (Фр., І, 1, 2 7); б) Чий берег, того й став (Н. н., Вол.).— Рос.: Міх., 184.

69. Шумлять води на урвищах (Укр. пр., 1936, 149).

70. Щоб спрагу вгасити, треба води попити (Прип., 64).

71. Як води боятися, то не купатися (ІМФЕ, 1-7, 798, 81).

Крапля води.

1. а) Вода крапля по краплі і камінь довбає (Н. н., Сумщ.); б) Вода і камінь довбає (Ном., 24; Укр. пр., 1936, 12; Укр. пр., 1955, 278; Вік живи, 1 7 ); в) Вода й камінь пробиває (Н. ск., 1976, 19); г) Капля води і камінь довба (Бар. Лаз.; Укр. пр., 1963, 460); д) Капля по каплі і камінь довбає (Н. н., Житом.); е) Крапля за краплею води як паде, то і в камені діра буде (Прип., 5 2); ж) Мала крапля великий камінь продовбає (Фр., III, 2, 465); з) Не тим крап­ля камінець довбає, що сильна, а тим, що часто падає (Укр. пр., 1936, 119; 1955, 278); и) Часта крапля дощу і камінь продірявить (Ільк., 106; Фр., II, 2, 3 15).— Рос.: Даль, 118; Рибн., 124; Жуков, 181; біл.: Гр., 1, 57.

2. а) Вода м’яка, а камінь пробиває (Укр. пр., 1963, 244); б) Яка вода м’ягка, а камінь згложе ( Фр., І, 2, 250 ); в) Якщо вода і па ка­мінь довго падає, то діру в нім видовбає (ІМФЕ, 1-6, 612, 12).

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.